Dekorerede påskeæg i mange farver

Emne: “Påske”

Prolog:

Hvis du og din klasse skal arbejde med emnet “Påske” er der mange delemner, du kan tage fat på. Det er en god ide at begynde i god tid inden påske. “Ting tager tid”. Herunder vil jeg give dig nogle bud på, hvad I kan arbejde med.

God arbejdslyst og god påske.

HB/


MålgruppeSærdeles velegnet til overbygningen, men kan også, med tilpasning,  bruges til yngre elever, fx fra 5. kl.
Emnet: “Påske” kan også bruges med mindre børn. Det kræver så “voksenstyring” og alderssvarende opgaver.


Forforståelse: (= det eleverne skal vide, før I går i gang med arbejdet)
1: En lille video om “gækkebreve”:

“Gækkebreve” er noget eleverne kender til i forvejen. Fortæl dem at man kan arbejde med mange ting i dette emne, og nævn stikord til  de valgte emner, inden I går i gang. Desuden er det en god ide, at fortælle om:
– At de skal deles ind i grupper.
– At opgaverne er meget forskellige og kræver forskellige færdigheder og evner.
– At der er fremlæggelse og evaluering. O.s.v.


Eleverne skal deles ind i grupper: Læs mere her!


Evaluering:

Der bruges både LØBENDE og AFSLUTTENDE evaluering.

Når de enkelte grupper har fremlagt, foregår følgende:

1: Læreren stiller opklarende og uddybende spørgsmål til gruppen. Stil spørgsmål både til fagligt indhold, gruppearbejde, fremlæggelse og koncentration. Her er det formålstjenligt at bemærke, hvis ikke alle elever har deltaget i gruppens fremlæggelse. Det har en god virkning, hvis læreren, på en anerkendende måde, siger til eleverne, at de med fordel kan deltage i fremlæggelsen, hver med noget, de har “ejerskab” til. Eleverne skal forstå, at de ikke kan “gemme” sig i en fremlæggelse.

2: De øvrige elever  stiller spørgsmål til gruppen.

3: Alle elever giver deres bud på en karakter fra 7-trinsskalaen.

4: Læreren giver nu en endelig karakter, som bygger på: Gruppens fremlæggelse, det faglige niveau, kreativiteten, klassesamtalen og den løbende evaluering. Der gives ROS og RIS. Bemærk: Som udgangspunkt får alle elever den samme karakter. Der kan være undtagelser, hvis enkelte elever “stikker ud” positivt eller negativt. Det er alene lærerens vurdering. Læs mere her!

5: Denne form for evaluering, som involverer hele klassen, er meget værdifuld, effektfuld og givende, hvis:
– Kommunikationen har været anerkendende, har handlet både om faglighed, socialt sammenhold og at den enkelte elev har følt sig “set” “hørt” og “anerkendt“.


Gruppeopgaver:

Hold 1: (De analyserende):
I skal analysere eventyret:
“Sommergækken”, også stavet “Sommergjækken” (1866)

Find eventyret:
Her: www.rimogremser.dk eller her  www.andersenstories.com

Eventyranalyse:
I skal lave en grundig EVENTYRANALYSE. I skal bruge ALLE punkter fra  analysemodellen til eventyr.  Bemærk: Dette eventyr er måske ikke et typisk eventyr. Derfor skal I forholde jer nøje til definitionerne på kunst- og folkeeventyr og finde ud af, hvordan dette eventyr ligner et kunsteventyr. Læs her!

I skal forberede og øve jer på en fremlæggelse på mindst 10-12 min, hvor I:

1: Læser/fremlægger jeres analyse. (Sørg for at have god kontakt med klassen! Øjenkontakt!)
2: Fortæller om jeres samarbejde!
3: Efter fremlæggelsen skal I svare på spørgsmål fra klassen og (lærerens navn).

Bemærk: Lav fremlæggelsen spændende med f.eks. billeder på smartboardet eller andet kreativt! Alle skal deltage i fremlæggelsen. I får karakter for: Indhold, kreativitet og arbejdsindsats. Mundtlig opgave. Skal ikke afleveres til læreren.
_____________________________________________________
Hold 2: (De kreative):

Gækkebreve og gækkevers:
I skal klippe gækkebreve og skrive gækkevers på. Brug evt. disse hjemmesider:

Citat-uglen.dk–  alt.dk eller rimogremser.dk

Hæng de færdige resultater op!

I skal forberede og øve jer på en fremlæggelse på mindst 10-12 min, hvor I:
1: Fortæller om/viser/læser jeres gækkebreve op!
(Sørg for at have god kontakt med klassen! Øjenkontakt!)
2: Fortæller om jeres samarbejde!
3: Efter fremlæggelsen skal I svare på spørgsmål fra klassen og (lærerens navn).

Bemærk: Lav fremlæggelsen spændende og kreativ! Alle skal deltage i fremlæggelsen. I får karakter for: Indhold, kreativitet, samarbejde og arbejdsindsats. Opgaven skal hænges op i klassen.

_____________________________________________________
Hold 3: (De oplæsende):

Oplæsning:
I skal læse  op på en spændende og medrivende måde. Vælg evt. gækkebreve, som gruppe 2 har lavet, eller find nogle gækkebreve selv, eller vælg eventyret som gruppe 1 har arbejdet med eller find andre tekster, som har relation til emnet.
I skal forberede og øve jer på en oplæsning af teksten, hvor I:

1: Læser op! (Passende tempo. Sørg for at have god kontakt med klassen! Øjenkontakt!)
2: Fortæller om jeres samarbejde!
3: Efter fremlæggelsen skal I svare på spørgsmål fra klassen og (lærerens navn).

Bemærk: Lav oplæsningen spændende/hyggelig med f.eks. stearinlys, påskepynt eller andet kreativt! Alle skal deltage i fremlæggelsen. I får karakter for: Indhold, kreativitet og arbejdsindsats.

_____________________________________________________
Hold 4: (De informerende):

Info om “Påsken”:
I skal lave en tekst til oplæsning om “Påsken”, hvor I fortæller om og svarer på følgende spørgsmål:

1: Hvornår falder påsken i år!
2: Hvad betyder påsken?
3: Hvordan finder man ud af, hvornår påske skal falde?
4: Hvad betyder disse ord og hvad skete der de enkelte dag? Skærtorsdag? Langfredag? Påskedag?
5: Lav en tidsrækkefølge!
6: Find nogle relevante billeder på nettet og vis dem for klassen. Fortæl hvorfor I har valgt disse billeder!

I må ikke bruge COPY PASTE, men I må søge information alle vegne, fx googlecom. I skal forberede og øve jer på en fremlæggelse på gerne 10-12 min, hvor I:
1: Læser jeres tekst op og fortæller! (Sørg for at have god kontakt med klassen! Øjenkontakt!)
2: Fortæller om jeres samarbejde!
3: Efter fremlæggelsen skal I svare på spørgsmål fra klassen og (lærerens navn).

Bemærk: Vis evt. de valgte billeder på smartboardet eller andet, men I læser op og fortæller. Find evt. på mere  kreativt! Alle skal deltage i fremlæggelsen. I får karakter for: Indhold, kreativitet og arbejdsindsats. Opgaven skal IKKE afleveres til læreren.
(Brug evt. Powerpoint eller Prezi til fremlæggelsen.) Prezi her!
_____________________________________________________
Hold 5: (It-nørderne):

Padlet-væg:
I skal lave en flot padlet-væg med tekst og billeder om: ”Påske” + mindst 2 HAIKUDIGTE o.a. Undersøg hvad Padlet kan! I skal forberede og øve jer på en fremlæggelse på mindst 10-12 min, hvor I:
1: Fortæller om jeres padlet! (Sørg for at have god kontakt med klassen! Øjenkontakt!)
2: Fortæller om jeres samarbejde!
3: Efter fremlæggelsen skal I svare på spørgsmål fra klassen og (lærerens navn).

Bemærk: Lav fremlæggelsen spændende, grundig og flot! Alle skal deltage i fremlæggelsen. I får karakter for: Indhold, kreativitet og arbejdsindsats.

Væggen findes her! (lav en padlet-væg her: www.padlet.com og skriv navnet på den herunder til elevernes brug)
______________________________________________________
Lav en tids- og indholdsplan til eleverne: Se FLOW i undervisningen! Følg  alle punkterne! Tænk også over “Det gode samspil“.
Planen indeholder: Hvornår arbejder vi? Fremlæggelser? osv.

Andre opgaver:
1: Tænk over “Påske”og sammenlign med andre højtider. Brug denne sammenligning til en grundig perspektivering, hvor I gør rede for bl.a. Hvad kan vi bruge “Påsken”  til i dag? Hvad betyder ting som: “Påske,  familien, hygge, tryghed” o. lign. for mennesker i al almindelighed? Hvad laver den almindelige familie i påsken?

2: Biblen:
Hvad står der i biblen om “påske”? Hvad sker der i kirken, når det er påske? Få præsten på besøg til at fortælle om påsken i kirkesammenhæng!
Formuler selv opgaven!

3: Brug google!
Søg “Påskesjov” og planlæg et forløb med din klasse, hvor det skal handle om påske. Læg stor vægt på BEVÆGELSE! (fx æggestafet, æggejagt og find påskeharen!)

4: Lav en påskefrokost!

5: Lav påskepynt til klassen!

HB/ God fornøjelse!