Artikelanalyse

 

 • Definition:
  Hvad er en artikel:
  Skrives af journalister. Handler om et bestemt emne. Den beskriver  sandheden (= Nonfiktion). Dog kan der bruges visse HOLDNINGSMARKØRER, ARGUMENTATIONSKNEB, OVER-UNDERDRIVELSER o.a. der viser avisens holdning.  Bygger ofte på fakta, videnskabelige undersøgelser, interviews o. lign. Findes i aviser, fagblade o. lign. Fylder som regel ½-2 sider. Der er ofte billeder til. Den er bygget op på denne måde: Spændingen afsløres fra starten (Se nyhedstrekanten) (ofte allerede i overskriften) og uddybes senere. Der bruges spalter, mellemoverskrifter, manchet, billeder o. lign. Artikler er i “familie” med fx LEDERE, KRONIKKER, FAGTEKSTER, ESSAYS  o. lign.
  Hvordan er denne artikel i forhold til definitionen? • Titel/overskrift/emne?
 • Forfatter/journalist?
  (Er journalistens navn og e-mailadresse nævnt? Hvor? Hvad er navnet? Adressen?)
 • Hvornår er artiklen skrevet?
 • Hvor er den fundet?
 • Referat?
  (Giv et referat med dine egne ord!)
 • Artiklens opbygning?
  (Spalter? Manchet? Overskrift? Blikfang?  Andet?)
 • Spænding/det interessante? I en artikel udløses/afsløres spændingen/ det interessante med det samme og derefter fortælles om de enkelte detaljer. Gør rede for spændingen/ det interessante i denne artikel og lav henvisninger! Nyhedstrekanten!
 • Hvordan er artiklen illustreret?
  (foto/tegning)
  a: Beskriv billedet!
  b: Hvordan passer billedet og billedteksten med artiklens indhold?
  c: Er tegnerens/fotografens navn og e-mailadresse nævnt? Hvor? Hvad er navnet? Adressen?
 • Hvordan passer overskriften til artiklens indhold?
  a: Er den dækkende?
  b: Er den misvisende?
 • Hvis artiklen har en manchet, er den så:
  a: Et uddrag af teksten?
  b: Et supplement til teksten?
  c: Et resumé af teksten?
  ( En manchet er en lille tekst med lidt større typer, som ofte uddyber overskriften og fremhæver artiklens emne – står lige under overskriften.)
 • Har artiklen mellemoverskrifter, og passer de til afsnittene?
 • Sproget?
(Talesprog? Skriftsprog? Hvilke HOLDNINGSMARKØRER, ARGUMENTATIONSKNEB, bruges der? )
 • Er artiklen:
  a: Et interview?
  b: En notits?
  c: Et referat?
  d: En reportage?
  e: En præsentation?
  f:  I brevform?
 • Positive/negative ord?
 • Er en bestemt ordklasse dominerende i artiklen?
 • Anvendes der:
  a: Slang?
  b: Ironi?
 • Analyse af tekstens problemer:
  Hvilke problemer rejses i teksten? Løses de? Er der tale om en ond cirkel? Gives der en løsning på, hvordan man kommer ud af denne onde cirkel? Har DU en løsning? Kan de løses? Vil problemerne efterlade spor i fremtiden? Er de involverede personer opmærksomme på eller skyld i problemerne? Hvem eller hvad er årsag til problemerne?
 • Valg:
  Hvilke valg tager hovedpersonen (eller hovedpersonerne) i artiklen?
  Analyser 1-3 vigtige valg:
  Er det et godt eller dårligt valg?
  Er han/hun  alene om at tage valget?
  Lokkes han/hun?
  Hvorfor og hvornår tages valget?
  Hvilken betydning får valget for personens liv?
  For andre?
  Ville DU tage det samme valg? Begrund!
  Har personens alder/køn/uddannelse o.a. en betydning for valget?
 • Er artiklen subjektiv eller objektiv?
 • Kommunikationssammenhæng:
  a: Afsender?
  b: Budskab?
  c: Modtager? Målgruppe? Er modtager og målgruppe den samme?
 • Sammenlign teksten med andre tekster du har læst!