Biografianalyse

 

 

 • Definition:
  Hvad er en biografi: Det er en beskrivelse af en persons liv og levned. Denne er skrevet af en anden end personen selv. Hvis personen har skrevet om sig selv, kaldes den en selvbiografi. I visse tilfælde har personen haft en til at hjælpe sig med at skrive biografien. Denne hjælper kan være hvem som helst (en journalist, en forfatter..osv.) Af og til bliver denne hjælper ikke nævnt ved navn. Selve teksten kan udformes på mange måder. Ofte har den længde som en bog, men kan også fremstå super kort. Teksten kan suppleres med genrer som: Dagbogssider, billeder, digte, reportager, breve o.lign.
  Hvordan er denne biografi i forhold til definitionen? • Hvem handler biografien om?
  (Lav her en kort præsentation af personen: Navn, data og profession o.a. Så ved vi, hvem vi har med gøre.)
 • Er det er biografi? En selvbiografi?
  (Har der været en HJÆLPER? Data om denne person? Er der nævnt nogle e-mailadresser eller andet af interesse.)
 • Hvornår er biografien skrevet?
 • Hvilke oplysninger giver kolofonen
  (Hvis det er en bog?)
 • Hvor er den fundet? Hvor kan man finde den?
  (På biblioteket? Er det en bog? Kortere tekst?)
 • Referat? Tekstens opbygning?
  (Dette punkt skal besvares, så det bedst beskriver teksten. Herunder er nogle forslag. Vælg det der er bedst eller det hele! Find selv på mere!)
  a: Lav et referat!
  b: Lav en kronologisk liste over alle de ydre data fra personens liv!
  c: Lav en grundig beskrivelse af tekstens opbygning!
  (Se definition! Hvilke genrer supplerer?)
  d: Find ind til personens sjæl og beskriv denne ud fra teksten!
 • Hvad er spændende? Interessant? Chokerende? Betydningsfuldt? osv.
  (Find selv flere relevante tillægsord!)
 • Hvis der er andre genrer involveret fx breve, dagbogssider, billeder, skal du tage stilling til om disse er så vigtige, at du særskilt skal analysere disse for bedre at forstå personen.
 • Hvordan passer overskriften til biografiens indhold?
  a: Er den dækkende?
  b: Er den misvisende?
  (Lav evt. en tolkning/kommentar til overskriften!)
 • Sproget?
  (Talesprog? Skriftsprog? Originalsprog? Oversat til dansk? Positive/negative ord?)
 • Analyse af tekstens indhold:
  Hvilke vigtige problemer/hændelser nævnes i teksten?
 • Valg:
  Hvilke valg har personen taget i sit liv?
  Analysér 1-3 vigtige valg:
  Var det et godt eller dårligt valg?
  Var han/hun  alene om at tage valget?
  Blev han/hun lokket?
  Hvorfor og hvornår blev valget taget?
  Hvilken betydning fik valget for personens liv?
  For andre?
  For verden?
  Ville DU tage det samme valg? Begrund!
  Havde personens alder/køn/uddannelse o.a. en betydning for valget?
 • Er biografien subjektiv og/eller objektiv? Begrund!
 • Kommunikationssammenhæng:
  a: Afsender?
  (Forfatter? Udgiver? Sponsor? Avis? o.lign.)
  b: Budskab?
  (Hvad var formålet med at skrive denne biografi?)
  c: Modtager? Målgruppe?
  (Er modtager og målgruppe den samme? Hvem kan have glæde af at læse denne biografi?)
 • Perspektivering:
  Hvad har personen gjort/betydet: For sig selv? For dig? For andre? For verden?
Hvad synes DU om biografien? Om personen? Hvordan havde verden set ud uden personen? O.a.
 • Sammenlign teksten med andre tekster du har læst!