“Tid”

Ved enhver tekstanalyse er det interessant at undersøge begrebet”TID”. Man kan undersøge følgende:

Ur 2

1: Hvilken grammatisk tid er teksten skrevet i? Nutid? Datid? Skifter det mellem nutid og datid?
Gør dette: Skriv ud for hvert afsnit om det er skrevet i nutid eller datid!

2: Hvilken historisk tid er teksten skrevet i? Find ud af hvilket årstal vi befinder os i! Nutid? Fortid? Fremtid? Middelalder? 80´erne? Tidsløst? Osv.
Gør dette: Understreg ord der fortæller om den historiske tid!

3:  Hvilken personlig tid er teksten skrevet i? Er det en personlig beretning? Barndom? Ungdom? Voksentid? Alderdom? Fantasi? Virkelighed?
Gør dette: Understreg ord der fortæller om den personlige tid!

4: Er der andre ting i teksten, der fortæller om tid? Tidspunkt? Klokkeslæt? Morgen? Aften? Nat? Osv.
Gør dette: Understreg ord der fortæller om TID!

5: Dine iagttagelser kan være en del af din perspektivering over teksten, eller det kan være et selvstændigt afsnit i din analyse. Anstreng dig for at sige noget:
DÆKKENDE, INTERESSANT, VURDERENDE og ANALYSERENDE om “TID”.

Bemærk:
– Hvis teksten er et billede, undersøger du de samme ting, men blot ud fra hvad du kan se.

– Hvis det er en lang tekst, finder du de vigtigste steder.

– Det er vigtigt, at du kan vise præcist/udpege steder, hvor i teksten, de enkelte dele om TID er nævnt.

Ur 3 Ur 4