Komma: Opgave 3 og 4

Opgave 3:
Brug alle kommareglerne!

Du skal skrive 5-10 sætninger, hvori der skal være mere end ét komma! Sæt x, o og komma.

Opgave 4 :

Skriv en sammenhængende tekst  på ca. 10 sætninger. Sæt alle tegn, også x og o!