Lyd-analyse

 

Definition:
Der findes mange forskellige former for lyd. For dem alle gælder selvfølgelig, at vi opfatter dem gennem vores ører, men af og til kan vi også føle dem som vibrationer, der forplanter sig gennem omgivelserne og ind i vores krop. I en analyse af lyd må man forholde sig til fx: Hvor forekommer de? Hvordan er de skabt? Hvilket formål har de? Osv. Lydanalysen kan med fordel bruges sammen med analyse af andre genrer f.eks. film og TV – reklamer.

Hvordan er denne lyd i forhold til definitionen?


 • I hvilken sammenhæng bruges lyden?
  (F.eks. i film, til TV, musik….)
 • Hvilken form for lyd er det?
  Er det MENNESKESTEMMER? Beskriv disse?
  (Personernes alder og rolle? Sproget? Alvor? Sjov?)

  Er det REALLYD?
  (Reallyde er alle de lyde, der naturligt hører med i billedet (kaldes også primære lydkilder eller baggrundslyde). Disse er naturlige og passer til situationen.)

  Er det EFFEKTLYD?
  (Det vil sige en kunstigt skabt lyd. F.eks. er mange af de slag og spark, der forekommer i slagsmålsscener tillagt effektlyd, så slaglydenes styrke er meget højere, end de ville være, hvis kun slagenes reallyd blev hørt. Det kan være lyden af en vækkeur, der i starten næsten ikke kan høres, altså svagere end den ville lyde, hvis det var en reallyd.)

  Er det UNDERLÆGNINGSMUSIK?
  (= sekundær lydkilde) stammer ikke fra billedet  og er derfor kun noget tilskueren kan høre. Underlægningsmusik er et godt virkemiddel til at skabe, forstærke eller for den sags skyld fordreje publikums oplevelse af det, der sker, eller det der skabes forventning om sandsynligvis snart vil ske. Underlægningsmusikken er god til at skabe stemning og vække følelser. Hvilke følelser skaber den for dig? I denne fortælling? I denne situation?)

 • Lav en liste over de forskellige lyde! Udvælg et eller flere vigtige afsnit og lav en fuldstændig liste, f.eks. sådan:
- Vækkeuret ringer!
- Han vender sig i sengen og gaber højlydt og doven.
- En hane galer i det fjerne.
- Osv.
  Hvilken virkning har lydene? Stemninger? Følelser? Positivt/negativt? Uhyggeligt? Romantisk? Er det reallyde eller effektlyde osv.?
 • Forekommer der en blanding af real- og effektlyd? Hvilken virkning har det?
 • Passer lyden til billederne eller teksten, eller står de i modsætning til hinanden?
 • Kunne lyden undværes?
 • Ved brug af musik: Er det noget musik, du kender i forvejen? Hvilken musikgenre bruges?
 • Er lyden harmonisk? Kan du lide den?
 • Er lyden meget afvekslende?
 • Er lyden lige vigtig overalt, eller opleves der stigninger (= point of no return) og absolut højdepunkt (= klimaks). Sluttes lydene naturligt eller brat?
 • Giver lyden et dansk eller udenlandsk  indtryk?
 • Kan du lide lydene? Begrund!
 • Hvilke instrumenter er dominerende? Hvilke redskaber bruges ellers til at lave lydene?
 • Er der pauser i lydene? Hvilken virkning har stilheden?
 • Opleves der et skift i lydene? Hvilken virkning har det?
 • Andet?